Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3774
Title: O wartości przyjaźni i sztuce współbycia z innymi
Authors: Wollman, Lidia
Keywords: wychowanie dzieci; współbycie z innymi
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: U. Szuścik, B. Oelszlaeger-Kosturek (red.), "Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości. T. 1" (S. 48-57). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Współczesny świat płynnej ponowoczesności1 nie pozostaje bez wpływu na rodzaje nawiązywanych relacji między ludźmi i trwałość budowanych przez nich więzi. Obserwuje się obecnie, zwłaszcza dzięki popularnym portalom społecznościowym jak Facebook, Nasza Klasa czy Twitter, że młodym ludziom zależy na posiadaniu jak największej liczby kontaktów (by to osiągnąć, zapraszają nawet obce, nieznane sobie osoby bez względu na ich wiek czy zainteresowania). Prawdopodobnie wyznacza to ich status wśród innych użytkowników portali, a może być także powodem do dumy wśród realnych rówieśników w myśl hasła „im więcej mam przyjaciół, tym bardziej istnieję”. Nie sprzyja to oczywiście nawiązywaniu bliskich relacji z osobami z klasy, sąsiedztwa czy rodziny. Atrakcyjniejsi wydają się reprezentanci wirtualnego społeczeństwa, gdyż kontakty z nimi są niezobowiązujące, szybkie i łatwe zarówno do nawiązania, jak i skasowania; nie wymagają więc wysiłku, by te relacje umacniać, pogłębiać, pielęgnować.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3774
ISBN: 9788380123144
9788380123151
9788380120563
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wollman_O_wartosci_przyjazni_i_sztuce_wspolbycia_z_innymi.pdf277,72 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons