Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3775
Title: Kohabitacja w Polsce i na Słowacji : studium socjologiczne w środowiskach studenckich
Authors: Juszczyk-Frelkiewicz, Katarzyna
Keywords: kohabitacja Polska; kohabitacja Słowacja
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Przemiany, jakim podlega życie rodzinne, nabierają coraz większego wymiaru obejmującego swym zasięgiem nie tylko sposoby myślenia o rodzinie, ale przede wszystkim dynamikę zmiany kształtu czy też sposobu formowania rodziny. Zmiany obejmują także świat wartości ludzi, który w dużym stopniu przyczynia się do kształtowania podejmowanych decyzji na różnym szczeblu budowania lub reorganizowania rodziny, niezależnie od regionalnych zróżnicowań warunków życia. Współczesna rodzina kurczy się jako najmniejsza, a zarazem najważniejsza cząstka życia społecznego. Obecnie przemiany te dotyczą nie tylko struktury rodzin, ale również pozycji i roli kobiety oraz mężczyzny w rodzinie. Zmiany więzi i relacji tworzonych między partnerami czy małżonkami zorientowane są na wysoką ich osobową jakość, wynikają bowiem z postępującego procesu indywidualizacji życia jednostek, które w coraz większym stopniu podejmują działania zorientowane na siebie, z naciskiem na autonomię, samorealizację i zaspokojenie potrzeb emocjonalnych oraz seksualnych, a w tle również materialnych. W całym tym procesie współczesnych przemian bardzo ważną rolę odgrywa zjawisko kohabitacji, które jako alternatywna forma życia małżeńsko-rodzinnego staje się coraz bardziej popularną, społecznie akceptowaną i coraz częściej wybieraną formą życia, szczególnie przez młode pokolenie.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3775
ISBN: 9788380123274
9788380123281
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Juszczyk_Frelkiewicz_Kohabitacja_w_Polsce_i_na_Slowacji.pdf16,98 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons