Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3776
Title: Kobiety w wybranych segmentach polskiego ruchu związkowego a równość płci : studium z zastosowaniem teorii Pierre'a Bourdieu
Authors: Kamińska-Berezowska, Sławomira
Keywords: równość płci; kobiety w związkach zawodowych w Polsce
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Przedmiotem niniejszych analiz badawczych jest postrzeganie problemów pracowniczych i związkowych kobiet przez liderki i liderów wybranych segmentów ruchu związkowego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem branż najbardziej i najmniej sfeminizowanych w województwie śląskim i łódzkim.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3776
ISBN: 9788322621974
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kamińska_Berezowska_Kobiety_w_wybranych_segmentach_polskiego_ruchu.pdf3,41 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons