Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3777
Title: Kłopoty z filozofią
Authors: Noras, Andrzej J.
Keywords: filozofia; historia filozofii
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Książeczka ta została napisana z potrzeby podzielenia się z Czytelnikiem swoimi przemyśleniami dotyczącymi zagadnienia statusu filozofii we współczesnej nauce. Żadne inne racje nie są w stanie wyjaśnić powodów, które przyczyniły się do jej powstania. Jest nieudolną próbą odpowiedzi na pytanie, które nieustannie powraca w świadomości próbującego filozofować, a które brzmi: czym jest filozofia, jaką uprawiam?. Czy w ogóle uprawiam filozofię, czy też – zgodnie z postulatem tych, którzy nie chcą poznać historii filozofii – historię filozofii tylko? Takiemu pytaniu towarzyszy nieuchronnie inne pytanie, które Stanisław Judycki wyraził w tytule artykułu opublikowanego na łamach „Przeglądu Filozoficznego”, a zatytułowanego Dlaczego filozofia jest trudna?. Odpowiedź na postawione pytania jest prozaiczna – filozofia jest trudna, gdyż nie jest prosta. To nieco żartobliwie – i z premedytacją – sformułowane powiedzenie można uznać za kwintesencję filozofowania.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3777
ISBN: 9788380125766
9788380125773
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Noras_Klopoty_z_filozofia.pdf1,83 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons