Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3782
Title: Dziecko w świecie ekspresji plastycznej – wykorzystanie twórczych technik plastycznych w pracy z dzieckiem przedszkolnym
Authors: Chowaniak, Jolanta
Molenda, Jolanta
Keywords: twórcza ekspresja dziecka; ekspresja plastyczna; techniki plastyczne; edukacja przedszkolna
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: U. Szuścik, B. Oelszlaeger-Kosturek (red.), “Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości. T. 2.” (s. 107-116). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Jako forma aktywności ekspresja plastyczna stanowi źródło radości i drogę samorealizacji. Proces oraz jego wytwory wpływają na zadowolenie i afirmację dziecka, chęć podjęcia nowego zadania, stanowiąc tym samym najważniejszą wartość psychoterapeutyczną19. Właściwie zorganizowana działalność ekspresyjna dziecka przyczynia się do pobudzenia procesów poznawczych. Warunkuje samodzielne myślenie, działanie oraz zainteresowanie dziecka. Pobudza rozwój prawidłowej percepcji i uwagi. Rozwija także pewność siebie, odwagę, wiarę we własne możliwości twórcze oraz niweluje lęki i zahamowania. Wszystko to stanowi konieczny warunek do zainicjowania kreatywności. Na uwagę zasługuje fakt, iż aktywność plastyczna sprzyja stymulowaniu wyobraźni obecnej we wszystkich aspektach życia dziecka. Rozwija także wszystkie jej funkcje (kreatywną, kompensacyjną, stymulacyjną oraz ludyczną). Ćwiczenia plastyczne w znacznym stopniu pobudzają fantazję, dostarczają treści do tworzenia nowych obrazów. Istotne jest także to, iż działalność artystyczna wymaga swobody, wysiłku woli i własnego zaangażowania dziecka".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3782
ISBN: 9788380120549
9788380120556
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chowaniak_Dziecko_w_swiecie_ekspresji_plastycznej.pdf468,07 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons