Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3787
Title: Kapitał kariery ludzi młodych : uwarunkowania i konsekwencje
Authors: Turska, Elżbieta
Keywords: planowanie kariery; kwalifikacje zawodowe; młodzież orientacja zawodowa
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Obecne przejście z systemu edukacji na rynek pracy jest dla wielu młodych ludzi sytuacją coraz mniej przejrzystą, coraz trudniejszą do zaplanowania, w konsekwencji — coraz bardziej frustrującą. W „starym” świecie dość prosto było odpowiedzieć na pytanie, jak skutecznie przygotować się do tego przejścia, jak budować swoją zawodową przyszłość — trzeba poznać siebie, poznać wymagania zawodu i „dopasować” siebie do zawodu. W globalnym świecie jest to paradygmat nadal ważny, jednak zdecydowanie niewystarczający. Przyrównując obecny świat do świata wcześniejszego, „klasycznie zdeterminowanego”, Wiesław Sztumski (2006) pisze, że w „klasycznie zdeterminowanym” świecie można było realnie i z dużą szansą powodzenia planować swoje życie, ponieważ w takim świecie sprawdzało się myślenie historyczne polegające na wnioskowaniu o tym, co będzie, na podstawie tego, co było.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3787
ISBN: 9788322622698
9788380120303
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Turska_Kapital_kariery_ludzi_mlodych.pdf3,2 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons