Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3797
Title: Idylla/testament wiersze przebrane, testament/idylla wiersze przybrane
Authors: Piotrowiak, Miłosz
Keywords: poezja polska XX wiek; poezja polska historia i krytyka
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: „Zamieszkaj w idylli lub pisz testament” – tabliczka z taką dyrektywą wisi nad biurkiem każdego literata. Wszystko zaczyna się od tego podstawowego rozróżnienia. Albo ktoś jest wyrozumiały i podatny na piękne kłamstwo literatury, albo każdy akt lektury i pisania traktuje jako trudną próbę wytrzymywania w surowej prawdzie. Ani idylla, ani testament nie pozostają w swych gatunkowych ograniczeniach. Mają charakter mediacyjny – stale o coś walczą, negocjują warunki, testują ograniczenia i rozmiary działań. Ruch wyrosły z poetyckiego bezwstydu, nieskromnej pasji, bądź zatajania prawdy – bądź jej ujawniania, wynika ze sprzeciwu wobec praw i możliwości poprawiania tego świata. Dlatego też testament nie musi być rozważaniem starca będącego myślami w innej epoce, a idylla – gaworzeniem pastuszka próżnującego ku uciesze obserwatora.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3797
ISBN: 9788322621844
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Piotrowiak_Idylla-testament_wiersze_przebrane.pdf4,55 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons