Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3799
Title: Kształcenie językowe na poziomie elementarnym - na tropie błędów edukacyjnych
Authors: Bortliczek, Małgorzata
Keywords: kształcenie językowe; wychowanie dzieci
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: U. Szuścik, B. Oelszlaeger-Kosturek (red.), "Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości. T. 1" (S. 176-189). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: „Powiedzmy jasno – treścią nauczania języka polskiego w szkole podstawowej nie jest materiał językowy, literacki, kulturowy, ale praca nad umiejętnościami, aby ten materiał stał się budulcem osobowości”. Przygotowanie człowieka do radzenia sobie w coraz bardziej złożonej rzeczywistości wymaga między innymi wykształcenia kompetencji językowych oraz komunikacyjnych, które stanowią podstawę i warunek ludzkiej egzystencji. Im lepsze ich opanowanie, tym większa szansa na samodoskonalenie i samokształcenie, tym szersze możliwości korzystania z dorobku cywilizacyjnego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3799
ISBN: 9788380123144
9788380123151
9788380120563
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Borliczek_Ksztalcenie_jezykowe_na_poziomie_elementarnym.pdf316,97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons