Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3812
Title: Zmiany i rozwój przestrzeni w geograficznie centralnej części Sosnowca. Studium przestrzenno-dynamiczne
Authors: Krzysztofik, Robert
Spórna, Tomasz
Dragan, Weronika
Keywords: osadnictwo; suburbanizacja; rozwój przestrzenny; Sielec; Sosnowiec
Issue Date: 2014
Publisher: Sosnowiec : Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
Citation: R. Krzysztofik, I. Kantor-Pietraga, T. Spórna (red.), "Sosnowiec między Sielcem a Zagórzem. Badania przestrzeni i dziejów" (S.71-118). Sosnowiec : Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi
Series/Report no.: Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego;84
Abstract: W niniejszym rozdziale autorzy postanowili przybliżyć tło zmian krajobrazu w centralnej części miasta Sosnowca uznając tą przestrzeń geograficzną, za jeden z najbardziej interesujących, ale także fascynujących przykładów zmienności charakteru miasta nie tylko w skali regionalnej, ale także ogólnopolskiej. Prezentację próby wyjaśnienia sensu powyższej tezy oddają kolejne strony opracowania. W tym miejscu warto wyjaśnić tytułowe sformułowanie: geograficznie centralna część Sosnowca. Pod tym pojęciem przyjęto obszar badań skoncentrowany pomiędzy ulicami: 11 Listopada, gen. M. Zaruskiego, fragmentem ul. 3 Maja, Narutowicza i gen. W. Andersa. Obszar ten zlokalizowany jest więc w geograficznym centrum Sosnowca, chociaż z uwagi na specyfikę miasta nie stanowi w żaden sposób szeroko rozumianego centrum – śródmieścia. Już ta początkowa uwaga wskazuje na pole dla istotnych interpretacji geograficznych, ale także różnych wyzwań rozwoju samego miasta.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3812
ISBN: 978-83-61644-45-3
ISSN: 1895-6777
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krzysztofik_Zmiany_i_rozwoj_przestrzeni_w_geograficznie_centralnej_czesci_Sosnowca.pdf1,08 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons