Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/383
Title: Od wizji świata do opisu językoznawczego w kategoriach lingwistyki kulturowej : uwagi na temat hiszpańskiej syntagmy nominalnej
Authors: Wilk-Racięska, Joanna
Keywords: Język hiszpański; Lingwistyka kulturowa; Syntagma nominalna; Językoznawstwo; Semantyka
Issue Date: 2009
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Tematem pracy jest problem granicy, którą nakłada na nas nieświadomie nasza własna wizja świata i którą musimy nauczyć się przekraczać. Potrzeba mówienia o niej ujawniła się ze szczególną ostrością w badaniach pragmatycznych, kognitywnych, etno-, psycho- i socjolingwistycznych, a także w badaniach „łączonych”, znanych jako lingwistyka (inter)kulturowa. Autorka podejmuje próbę uporządkowania podstawowych kryteriów stosowanych w badaniach wizji świata. W tym celu wykorzystuje wielowymiarowe możliwości, jakie stwarza lingwistyka kulturowa, stosując odpowiednio dobrane aparaty badawcze do poszczególnych etapów opisu wizji świata i ich językowych realizacji. Do przedstawienia reguł europejskiego systemu macro, leżącego u podstaw zarówno języka hiszpańskiego, jak i polskiego, posłużył aparat badawczy gramatyki o podstawach semantycznych. Różnice widoczne w obu językach badano za pomocą odpowiednich instrumentów proponowanych przez etnolingwistykę, kognitywizm i pragmatykę.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/383
ISBN: 978-83-226-1917-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
od_wizji_swiata_do_opisu.pdf3,07 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons