Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3928
Tytuł: Characteristics of domestic violence offenders
Autor: Rode, Danuta
Słowa kluczowe: przemoc domowa; profil sprawcy przemocy w rodzinie
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: E. Mandal (red.), “Masculinity and femininity in everyday life” (s.71-88). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: "On the basis of clinical data and research findings, Brown and Herbert (1999) described characteristic features of spousal violence offenders. Among others features there such ones as low self-esteem, lack of social skills and assertiveness, emotional disorders (anxiety, depression), alcohol abuse, poor self-control, imperiousness, jealousy, lack of empathy and sympathy, material and social problems (unemployment). Barnett et al. (1997), Bennett and Wiliams (1999; after Krahe, 2005), and Wiehe (1998) showed that people doing harm to their female partners are characterized by low self-esteem, a sense of helplessness resulting from thecauses lying outside of a relationship, pathological jealousy, antisocial personality disorders".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3928
ISBN: 9788322619820
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Rode_Characteristics_of_domestic_violence_offenders.pdf386,96 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons