Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3954
Title: Widowisko - teatr - dramat : skrypt dla studentów kulturoznawstwa
Authors: Czapla-Oslislo, Aleksandra
Dąbek-Derda, Ewa
Fox, Dorota
Popczyk-Szczęsna, Beata
Sajkiewicz, Violetta
Sordyl, Alina
Wąchocka, Ewa
Keywords: podręcznik dla studentów kulturoznawstwa; kulturoznawstwo; teatr; teatrologia
Issue Date: 2010
Abstract: [...]"Skrypt, który oddajemy do rąk Czytelników, jest raczej rodzajem przewodnika po rozległym, dynamicznie rozrastającym się obszarze refleksji o teatrze i sztukach widowiskowych. Ma wprowadzić w podstawowe zagadnienia dotyczące teatru, jego społecznej i estetycznej natury, elementów strukturalnych, różnorodnych form, jakie przybiera, oraz zasad instytucjonalnej organizacji; ma umożliwić orientację w dostępnej literaturze przedmiotu — i w ten sposób zachęcić do samodzielnego studiowania. Skrypt adresowany jest do studentów kulturoznawstwa, w którego modelu kształcenia teatrologia jest jedną z kilku równorzędnych dyscyplin, obok teorii i historii kultury, komunikacji kulturowej, kultury literackiej, filmoznawstwa oraz estetyki. Zakres i sposób ujęcia prezentowanej tu problematyki — skorelowane z tą kilkusektorową całością — są więc z pewnością trochę inne aniżeli w przypadku, gdy teatrologia jest oddzielnym kierunkiem studiów. Tym niemniej, skrypt może służyć w dydaktyce akademickiej również na studiach polonistycznych czy innych kierunkach humanistycznych, które zawierają w swoich programach elementy wiedzy o teatrze."[...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3954
ISBN: 9788322618998
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wachocka_widowisko_teatr_dramat_skrypt[2010].pdf2,54 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons