Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3962
Title: Przestrzeń medialna a przestrzeń polityczna : krótkie wprowadzenie do tematu
Authors: Jachimowski, Marek
Keywords: środki masowego przekazu; komunikacja medialna a przestrzeń polityczna
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Kolczyński, M. Mazur, S. Michalczyk (red.), “Mediatyzacja kampanii politycznych” (s. 73-87). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Przestrzenno‑strukturalna analiza środków periodycznej komunikacji medialnej w jakimś zakresie pozwala prześledzić periodyczną komunikację medialną z perspektywy procesów oddziaływania i generowania znaczenia przestrzeni, w których powstały i funkcjonują mass media oraz przestrzeń polityczna".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3962
ISBN: 9788322618554
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jachimowski_Przestrzen_medialna_a_przestrzen_polityczna.pdf610,94 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons