Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3969
Title: Zbiór zadań z matematyki dla studentów chemii
Authors: Sikorska, Justyna
Keywords: zadania i ćwiczenia z matematyki; podręcznik akademicki
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Niniejsza książka jest zbiorem zadań z matematyki wyższej dla studentów chemii. Powstała na bazie doświadczeń autorki w prowadzeniu ćwiczeń z matematyki na Uniwersytecie Śląskim. W publikacji zawarto zadania odpowiadające zakresowi materiału z matematyki, jaki jest wykładany na pierwszym roku studiów. Poza wiadomościami wstępnymi, obejmującymi elementy teorii mnogości, własności zbioru liczb rzeczywistych i zespolonych, podstawowe wiadomości o funkcjach elementarnych, jest to algebra liniowa, rachunek różniczkowy i całkowy na prostej oraz w przestrzeniach euklidesowych. Ostatni rozdział obejmuje zadania z zakresu równań różniczkowych. Zarówno układ treści, jak i podział Zbioru... na rozdziały jest dostosowany do podręcznika Joanny Ger Kurs matematyki dla chemików, w którym Czytelnik znajdzie wszystkie potrzebne wiadomości teoretyczne, a także wiele dodatkowych, rozwiązanych przykładów. Wobec dużej oferty wydawniczej różnego typu zbiorów zadań prezentowana pozycja stanowić ma podręczną pomoc na zajęciach oraz w pracy indywidualnej. Wykład matematyki dla studentów chemii obejmuje różne działy matematyki. W poszukiwaniu ciekawych, odpowiadających poziomem i treścią, problemów trzeba było sięgać (i również odsyłać studentów) do różnych książek. Zbiór... stanowi kompendium pozwalające uniknąć tych trudności w nauczaniu na poziomie podstawowym, dla studentów zaś zainteresowanych zgłębianiem tematu powinien być punktem wyjścia do dalszych poszukiwań. Niewątpliwą zaletą skryptu jest to, że prawie wszystkie zadania mają odpowiedzi, a wiele z nich mniej lub bardziej szczegółowe rozwiązania. Rozwiązania i odpowiedzi umieszczono po każdym rozdziale. Aby ułatwić Czytelnikowi korzystanie ze zbioru w celu samodzielnej nauki, zadania rozwiązane oznaczono podkreśleniem (np. Zadanie 1. lub b)). Ważnym elementem zbioru są zadania bezpośrednio przedstawiające zastosowania matematyki w różnych działach chemii, co pokazuje studentowi chemii, że matematyka jest niezbędna do zrozumienia przedmiotu jego studiów. Choć publikacja adresowana jest głównie do studentów chemii, to ze względu na dobór treści i przystępność materiału większość zadań może być wykorzystana również przez studentów innych kierunków niematematycznych. Pozycja zawiera zarówno zadania oryginalne, jak i zadania zaczerpnięte z cytowanej literatury. Pragnę złożyć serdeczne podziękowania pracownikom Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego za wiele cennych uwag i spostrzeżeń, które spożytkowałam przygotowując ten zbiór, szczególnie Pani Doktor Joannie Ger, która mnie gorąco do jego napisania zachęcała.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3969
ISBN: 9788322616802
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sikorska_zbior_zadan_z_matematyki_dla_studentow_chemii_[2013].pdf1,87 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons