Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3975
Title: Spektakl polityczny
Authors: Hrebenda, Szymon
Hrebenda, Zofia
Keywords: mit społeczno-polityczny; komunikacja w polityce; kampanie wyborcze
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Kolczyński, M. Mazur, S. Michalczyk (red.), “Mediatyzacja kampanii politycznych” (s. 123-132). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Każda działalność polityczna podejmowana jest z pobudek ideologicznych w imię prawdy znanej jedynie grupie jej zwolenników. Zatem „prawd” jest tyle, ile koncepcji politycznych. Co będzie racjonalne w myśl jednej, nie musi być racjonalne wedle drugiej. Tak więc skuteczna polityka, wbrew pozorom, stosunkowo niewiele ma wspólnego z racjonalizmem i empiryzmem, lecz co najwyżej z technologiczną sprawdzalnością (i instrumentalną skutecznością). Skoro tak, co zatem będzie podstawowym elementem skutecznej polityki? Na to pytanie spróbujemy odpowiedzieć w niniejszym artykule".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3975
ISBN: 9788322618554
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hrebenda_Spektakl_polityczny.pdf574,92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons