Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3977
Title: Rola telewizji w mediatyzacji komunikowania politycznego w Niemczech
Authors: Oniszczuk, Zbigniew
Keywords: komunikowanie polityczne; mass media w Niemczech; telewizja; mediatyzacja
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Kolczyński, M. Mazur, S. Michalczyk (red.), “Mediatyzacja kampanii politycznych” (s. 135-146). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Zastanawiając się nad społecznymi skutkami przedstawionych preferencji tematycznych i wewnętrznej struktury zagadnień politycznych ukazywanych w serwisach i magazynach informacyjnych telewizji niemieckiej, trzeba sobie przede wszystkim uświadomić, że ten typ audycji przeważa nie tylko w ofercie programowej stacji telewizyjnych (por. tab. 2), ale także jest preferowany przez odbiorców. W badaniach przeprowadzonych na obszarze całych Niemiec w 2004 r. potwierdziła się bowiem trwałość wzrostowej tendencji do oglądania audycji informacyjnych. W latach 1999—2004 wzrósł zasięg społeczny audycji informacyjnych z 62 do 65% ogółu publiczności, dzięki czemu wyprzedziły one swoich największych konkurentów, czyli filmy fabularne i seriale (61% w 2004 r.) oraz programy rozrywkowe (48%)16. Badanie treści audycji informacyjnych ma więc pierwszoplanowe znaczenie w rozpatrywaniu miejsca i roli telewizji w procesie mediatyzacji komunikowania politycznego".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3977
ISBN: 9788322618554
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Oniszczuk_Rola_telewizji_w_mediatyzacji_komunikowania_politycznego.pdf589,78 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons