Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3985
Title: Metody rozpowszechniania i promocji polskiej książki wśród społeczności dipisowskiej w Niemczech w pierwszych latach po II wojnie światowej
Authors: Łakomy-Chłosta, Agnieszka
Keywords: dipisi; literatura polska za granicą; Niemcy
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Kalczyńska, D. Sieradzka, Z. Małecki (red.), "Kultura książki i prasy polonijnej : dziedzictwo narodowe i światowe" (S. 84-93). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: oczekiwaniu na repatriację do ojczyzny dipisi byli umieszczani w specjalnych obozach, w których tworzono namiastkę Polski: nadawano ulicom polskie nazwy, organizowano działalność gospodarczą oraz życie społeczne. Jednak w pierwszych latach po II wojnie światowej szczególne znaczenie dla podtrzymania na duchu osób, które mimo końca wojny znów zostały odosobnione, miała przede wszystkim działalność kulturalna. Jednym z jej przejawów był kształtujący się polski rynek wydawniczy i księgarski w Niemczech. Popyt na książki wzmagało także powstające polskie szkolnictwo, na którego potrzeby należało przygotować podręczniki i pomoce naukowe.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3985
ISBN: 9788322618240
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lakomy_metody_rozpowszechniania_i_promocji_polskiej_ksiazki.pdf359,68 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons