Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/399
Tytuł: Geneza i ewolucja ustawodawstwa wyborczego w Republice Estońskiej po 1991 roku
Autor: Mielewczyk, Jakub
Słowa kluczowe: Electoral Legislation; Republic of Estonia; Reform of Electoral Law
Data wydania: 2015
Źródło: Studia Politicae Universitatis Silesiensis, T. 15 (2015), s. 266-295
Abstrakt: The origin and evolution of electoral legislation in Republic of Estonia after 1991 Estonia is one of the few countries of the former communist bloc, which before the formal obtaining independence, started discussion about the reform of electoral law. As a result of compromise of the main political forces, it was decided to adopt a complex, three — tier proportional electoral system. The main aim of this article is examine the numerous changes made to Estonian electoral law between 1992 and 2015. For over 20 years, can be seen three main directions of changes in the electoral law: striving to reduce electoral actors and candidates taking part in elections, increasing the number of seats distributed at the district level and increasing voter turnout.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/399
ISSN: 1895‑3492
2353‑9747
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Mielewczyk_Geneza_i_ewolucja_ustawodawstwa_wyborczego.pdf612,15 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons