Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3992
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMazur-Wyganowska, Ewa-
dc.date.accessioned2018-05-25T08:31:55Z-
dc.date.available2018-05-25T08:31:55Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationJ. Mydla, A.Wilczek, T. Gnat (red.), "Nature(s): environments we live by in literary and cultural discourses" (S.117-133). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.identifier.isbn9788322622568-
dc.identifier.isbn9788380120259-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/3992-
dc.description.abstractCelem niniejszego artykułu jest opisanie romantycznych cech w poezji Patricka Kavanagha oraz ustalenie, w jaki sposób owe cechy ukształtowały jego styl tworzenia dzieł literackich. Kiedy w dobie rozsądku i logiki nauka nie jest w stanie wyjaśnić wszystkich wątpliwości pojawiających się w umyśle poety, powstaje przestrzeń, którą wypełnia on na powrót wyobraźnią, duchowością i mistycyzmem, definiując w ten sposób swoje poetyckie ja. Zwrócenie się Kavanagha ku romantycznym ideałom było ucieczką bądź alternatywą w stosunku do otaczającej go rzeczywistości. Przez analizę wierszy Kavanagha autorka eseju próbuje ustalić, jaki wpływ miał romantyzm na wiersze poety, a także dlaczego niektóre cechy tej epoki zostały wskrzeszone w jego poezji, podczas gdy inne zostały odrzucone. Co sprawiło, że XX-wieczny poeta wyrzeka się współczesnych ideałów i zwraca się ku swoim przodkom? Artykuł ten jest próbą odpowiedzi na te pytania.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectPatrick Kavanaghpl_PL
dc.subjectromantyczne cechy poezjipl_PL
dc.titlePatrick Kavanagh – A (Non) Romantic Poetpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mazur_Wyganowska_Patrick_Kavanagh.pdf324,13 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons