Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3993
Title: The Good, the healthy and the natural : Charlotte Bronte and the 19th-century health reformers
Authors: Augustynowicz, Nina
Keywords: Charlotte Brontë; diety w powieściach
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Mydla, A.Wilczek, T. Gnat (red.), "Nature(s): environments we live by in literary and cultural discourses" (S.137-147). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Artykuł bada wskazania żywieniowe obecne w powieściach Charlotte Brontë w kontekście poglądów XIX-wiecznych reformatorów zdrowia. Autorka poddaje analizie dzieła kilku brytyjskich i amerykańskich przedstawicieli ruchu promującego dietę opartą na warzywach, produktach mącznych i wodzie, a następnie interpretuje zawarte w owych poradnikach „idee” jako swoistą werbalizację ducha czasu. Istotne jest tutaj omówienie sposobu, w jaki pojęcia „zdrowy”, „naturalny” i „dobry” bywają w tych pracach zrównane, ze szczególnym podkreśleniem wpływu bezmięsnej diety na zmniejszenie apetytu seksualnego. Jako że jedzenie raz po raz pojawia się w powieściach Charlotte Brontë jako ważny symbol, można dostrzec pewne istotne paralele między jej twórczością, w szczególności Villette i Jane Eyre, a poradami żywieniowymi proponowanymi przez jej współczesnych, co prowadzi do pytania o możliwość wpływu. Autorka artykułu analizuje postacie Brontë, zarówno te, które jedzą zgodnie z zasadami reformatorów, jak i te, które rozsmakowywują się w produktach surowo zakazanych (mięso, alkohol, słodycze), i ostatecznie dochodzi do wniosku, że idee reformatorskie znajdują swoje odbicie w powieściach Brontë, gdzie funkcjonują jako metoda postrzegania i kategoryzacji tak świata zewnętrznego, jak stanów wewnętrznych bohaterów.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3993
ISBN: 9788322622568
9788380120259
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Augustynowicz_The_Good_the_healthy_and_the_natural.pdf316,92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons