Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3994
Title: For nature with love : "Fuck for Forest" - an "Unromantic" perspective
Authors: Malinowska, Anna
Keywords: zjawisko Fuck For Forest; działalność na rzecz ochrony środowiska
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Mydla, A.Wilczek, T. Gnat (red.), "Nature(s): environments we live by in literary and cultural discourses" (S.148-161). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Celem artykułu jest analiza problemów związanych z działalnością na rzecz ochrony środowiska w świetle metod ochrony przyrody związanych z afektywnym podejściem do zagadnień natury. Artykuł omawia zjawisko Fuck For Forest, związane z działalnością międzynarodowej organizacji ekologicznej, pozyskującej środki na wspieranie przedsięwzięć pro-ekologicznych za pomocą pornografii. Działalność grupy ujawnia złożoność przedsięwzięć ekologicznych, obnażając problemy związane z wolontariatem, różnicami kulturowymi, kulturową tożsamością oraz kulturowo uwarunkowanym pojęciem natury. Wskazuje na liczne dylematy związane z biofilią, jakie ujawniają się we współczesnych formach ochrony środowiska.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3994
ISBN: 9788322622568
9788380120259
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Malinowska_For_nature_with_love.pdf347,79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons