Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3997
Title: Wprowadzenie
Other Titles: Foreword
Authors: Bełza, Magdalena
Keywords: niepełnosprawni; rehabilitacja
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Bełza, D. Prysak (red.), "Konstruowanie świata osób niepełnosprawnych : różne aspekty rzeczywistości" (S. 11-17). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Series/Report no.: Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych, t. 19;
Abstract: Colin Barnes i Geof Mercer zadali pytanie: Czy istnieje odmienna kultura ludzi niepełnosprawnych? i odpowiadając na nie, wskazali na poczucie wspólnej tożsamości i interesów, które jednoczą niepełnosprawnych i odróżniają ich od pełnosprawnych (C. Barnes, G. Mercer, 2008, s. 121). Pytania, jakie stawiają sobie redaktorki tego tomu, to: czy rzeczywistość jest jedna dla osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych? Czy żyjemy w dwóch różnych światach, które ewentualnie się przenikają? Jaka jest owa rzeczywistość jednej i drugiej grupy? W jaki sposób konstruowana jest rzeczywistość osób niepełnosprawnych w dzisiejszym świecie?
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3997
ISSN: 2391-9973
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Belza_Wprowadzenie.pdf239,28 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons