Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4001
Title: The Desire to wipe the slate green, or why the world is in need of a hard reset
Authors: Porwit, Tomasz
Keywords: esej; literatura anglojęzyczna tematy
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Mydla, A.Wilczek, T. Gnat (red.), "Nature(s): environments we live by in literary and cultural discourses" (S. 205-213). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Esej jest próbą analizy niektórych popularniejszych trendów ideologicznych „zielonego” dyskursu, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień czystości oraz powrotu świata do wyidealizowanego stanu z czasów przedindustrialnych, niedotkniętego problemami współczesnej egzystencji. Omawia on dążenie do czystości pod kątem ekopolityki oraz ekopoetyki, jednocześnie sprzeciwiając się stanowi czystości, samemu noszącemu znamiona kulturowej manipulacji, jako pożądanemu. Po krytycznym odczytaniu fragmentów Oryksa i Derkacza Margaret Atwood, wysunięta zostaje teza, że uporczywe faworyzowanie wyższości Natury nie różni się w skutkach od innych apokaliptycznych scenariuszy, w których ludzkość przymusowo powraca do czasów przedtechnologicznych, tym samym podkreślając wagę kontekstu ludzkiej kondycji, która czerpie garściami ze swojego podwójnego, kulturowo-naturalnego rodowodu.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4001
ISBN: 9788322622568
9788380120259
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Porwit_The_Desire_to_Wipe_the_Slate_Green.pdf308,38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons