Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4018
Title: Ulubieńcy pamięci umierają młodo - o czytaniu "Reduty Ordona"
Authors: Wójcik-Dudek, Małgorzata
Keywords: literatura dla młodzieży; edukacja międzykulturowa; literaturoznawstwo; motywy i tematy literackie; "Reduta Ordona"; Adam Mickiewicz
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik- Dudek (red.), A. Zok-Smoła (współpr.), "Wyczytać świat - międzykulturowość w literaturze dla dzieci i młodzieży" (S. 363-374). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The author of the article ponders over the memory category concerning past events, connected with important historical events and characters-legends. An example of such a phenomenon is Reduta Ordona by Adam Mickiewicz, popular at school, where canonical interpretations emphasize peculiar author’s distortion concerning a death of a national hero. The article is an attempt to read that well-known poem in a different way. It is based on the assumption that Ordon’s death is not inscribed into the text. It results just from the interpretation of fictional “missing pieces” of the text.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4018
ISBN: 978-83-226-2211-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojcik-Dudek_Ulubiency_pamieci_umieraja_mlodo.pdf351,57 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons