Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4023
Title: Mediatyzacja kampanii wyborczych na szczeblu lokalnym
Authors: Bsoul, Magdalena
Keywords: komunikacja w polityce; mediatyzacja kampanii wyborczych; wybory samorządowe
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Kolczyński, M. Mazur, S. Michalczyk (red.), “Mediatyzacja kampanii politycznych” (s. 454-459). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Wraz z rozwojem społeczeństwa informacyjnego powstały nowe technologie medialne, które w sposób radykalny zmieniły współczesną demokrację. Postęp technologiczny środków masowego komunikowania, a w szczególności mediów elektronicznych, takich jak: telewizja stacjonarna, kablowa i satelitarna, Internet, stworzył nowe możliwości jakościowe procesu komunikowania politycznego. Obserwując współczesne działania polityczne, można zauważyć, jak poważnym przeobrażeniom ulega sposób komunikowania się władzy i innych podmiotów ze społeczeństwem. Coraz częściej mówi się o aspekcie mediatyzacji życia publicznego, co w konsekwencji prowadzi do mediatyzacji życia politycznego, a szczególności m.in. kampanii wyborczych. Warto pamiętać, że proces mediatyzacji, z jednej strony, daje możliwość w miarę wiarygodnego przedstawienia polityki, z drugiej zaś strony, niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw związanych z próbą jej wykorzystania do określonych celów politycznych".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4023
ISBN: 9788322618554
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bsoul_Mediatyzacja_kampanii_wyborczych_na_szczeblu.pdf526,56 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons