Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4024
Title: Wpływ autopromocji i autoprezentacji kandydata na Prezydenta Bytomia na wynik wyborczy w tym mieście
Authors: Obrębska, Marta
Keywords: marketing polityczny; autopromocja; autoprezentacja; wybory samorządowe
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Kolczyński, M. Mazur, S. Michalczyk (red.), “Mediatyzacja kampanii politycznych” (s. 500-513). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Mówiąc o mediatyzacji kampanii wyborczej, należy wymienić jej 2 aspekty. Pierwszy to wzrost znaczenia telewizji w rozgrywce wyborczej, drugi to wykształcenie się w sztabach wyborczych specjalnych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za szczegółowe opracowanie strategii kampanii w zakresie użycia środków reklamowych, kreowania wizerunku i wydarzeń kampanijnych oraz rozwój dyscypliny badającej to zjawisko — marketing polityczny".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4024
ISBN: 9788322618554
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Obrebska_Wplyw_autopromocji_i_autoprezentacji_kandydata.pdf644,01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons