Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4025
Title: Wstęp
Authors: Tokarz, Bożena
Keywords: wstęp; Bibliografia przekładów literatur słowiańskich; Przekłady Literatur Słowiańskich
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Przekłady Literatur Słowiańskich T. 6, cz. 2 (2015), s. 5-6
Abstract: „Przekłady Literatur Słowiańskich” T. 6, część 2: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2014) rejestruje tłumaczenia, których liczba i wybór w zakresie autorów i konkretnych utworów charakteryzują potrzeby poznawcze i estetyczne kultur i literatur przyjmujących. Tom ten obejmuje wzajemne związki translatorskie (i nie tylko) między literaturami bułgarską, chorwacką, czeską, macedońską, serbską, słowacką i słoweńską a literaturą polską. Różnice i podobieństwa ujawniające się w wyniku transferu językowego, stanowiąc wyzwanie dla tłumacza, okazują się kreatywnymi, choć czasem trudnymi relacjami kulturowymi." (...) (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4025
ISSN: 1899-9417
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tokarz_Wstep.pdf433,96 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons