Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4034
Title: "Odblask słowa wyzłoconego w ciemności" : o Różewiczu teoretyzującym
Authors: Gutkowska-Ociepa, Katarzyna
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Olejniczak, A. Szawerna-Dyrszka (red.), "Na boku : pisarze teoretykami literatury?... T. 2" (S. 53-70). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Zacytowany w tytule fragment Zwiastowania, na pierwszy rzut oka niezbyt Różewiczowski (bo przecież zdecydowanie obrazowo nieascetyczny), zdaje się oddawać istotę zmagań Różewicza z poetyckim tworzywem. Oscyluje wokół antynomicznych zestawień: „odblask – ciemność”, „poezja – wiersz”, dotykając poetyckiego sedna – poszukiwania sensu obnażonego („rozbierać obraz z obrazu / kształty z barw / obrazy z uczuć / aż do rdzenia”; „Powoli i ostrożnie trzeba zdejmować obraz z obrazu, słowo ze słowa, wiersz z wiersza”). W krytycznych i historycznoliterackich próbach odczytania poezji Różewicza często kładzie się nacisk właśnie na obecną od chwili debiutu w twórczości poety, niejako programową, ambiwalencję. Przejawia się ona, między innymi, w odniesieniu do statusu samego twórcy: poeta to jednocześnie apolliński artysta, twórca „sztuk pięknych”, a zarazem kat, morderca (jak ten z wczesnego Lamentu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4034
ISBN: 9788322619414
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gutkowska_Odblask_slowa_wyzloconego_w_ciemnosci.pdf313,32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons