Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4038
Tytuł: Canis lupus w sidłach popkultury
Autor: Wieczorkowska, Emilia
Słowa kluczowe: wolf; popculture; folklore; sociobiology; internet meme; manipulation
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Grupakulturalna.pl
Źródło: D. Wężowicz-Ziółkowska, E. Wieczorkowska, K. Jaglarz (red.), "Wilki i ludzie : małe kompendium wilkologii" (S. 115-132). Katowice : Grupakulturalna.pl
Abstrakt: In her article, the author attempts to analyse those texts of popular culture, for which the wolf is the leading motive. She finds it in a folk tale, the cartoons, computer games, finally – in the internet memes and blogs. The main question is whether such cultural-modified wolf still can be qualified as a Canis lupus representative. Basing on Steven Jay Gould and Konrad Lorenz’s thoughts, author tries to describe the mechanism used by creators and distributors of pop culture texts in aim to succeed. She considers this mechanism as manipulating with the biological truth and so, changing the way people see wolves in modern world.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4038
ISBN: 9788393401147
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wieczorkowska_Canis_lupus_w_sidlach_popkultury.pdf5,44 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons