Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4043
Title: Warsztat Greka : o "Podróżach z Herodotem" Ryszarda Kapuścińskiego
Authors: Gralewicz-Wolny, Iwona
Keywords: Ryszard Kapuściński; reportaż; gatunek dziennikarsko-literacki
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Olejniczak, A. Szawerna-Dyrszka (red.), "Na boku : pisarze teoretykami literatury?... T. 2" (S. 187-210). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Patrząc z literaturoznawczego punktu widzenia, reportaż jest, niejako z definicji, formą „na boku”. Zaliczany przez genologów do tzw. gatunków pogranicznych, jednocześnie ujawnia swą literackość i zaprzecza jej. Ta dwojaka tożsamość jest udziałem reportażu jako gatunku dziennikarsko-literackiego. Podwojenie określeń i ich kolejność nie tylko definiują macierzystą przestrzeń reportażu, ale także oddają kluczowy dla badacza literatury problem tego gatunku – problem jego literackości. Posługując się klasycznym zestawem wyznaczników literackości, a więc fikcją, obrazowością i uporządkowaniem naddanym, bez trudu zaanektujemy reportaż na grunt literatury pięknej. Tymczasem jako forma podawcza jest on wciąż przedmiotem publikacji przede wszystkim medioznawczych, uwagę literaturoznawców zwraca zaś głównie w swym historycznoliterackim aspekcie. Wątpliwość co do literackości reportażu może też towarzyszyć odbiorcy, do którego nie docierają echa dyskusji genologów: ten sam tekst wydrukowany w sobotnim wydaniu gazety będzie dla przeciętnego „zjadacza” literatury formą użytkową, podczas gdy jego przedruk w edycji książkowej zadecyduje o kwalifikacji do literatury pięknej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4043
ISBN: 9788322619414
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gralewicz_Wolny_Warsztat_Greka.pdf354,8 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons