Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4057
Title: Immunitet głowy państwa w międzynarodowym prawie karnym - wybrane zagadnienia
Authors: Majos, Magdalena
Keywords: immunitet państwa; międzynarodowe prawo karne
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Nowakowska-Małusecka, I. Topa (red.), “Międzynarodowe i europejskie prawo karne : osiągnięcia, kierunki rozwoju, wyzwania” (s. 62-81). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Opracowanie jest próbą ustosunkowania się do istoty immunitetu głowy państwa w kontekście wydanego przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze (dalej: MTK, Trybunał) nakazu aresztowania prezydenta Sudanu Omara Hassana Ahmada al – Bashira oraz decyzji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie syryjskiego prezydenta Bashara al Assada. Innymi słowy, poruszona zostanie kwestia uchylenia immunitetu głowy państwa w przypadku poważnych naruszeń prawa międzynarodowego. Celem opracowania jest również zwrócenie uwagi na istotną kwestię, czy państwo może skutecznie powoływać się na immunitet przed sądem krajowym innego państwa w stosunku do aktów, które uznawane są za sprzeczne z prawem międzynarodowym, np. ludobójstwa, agresji, tortur itp.".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4057
ISBN: 9788380124103
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Majos_Immunitet_glowy_panstwa_w_miedzynarodowym.pdf353,83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons