Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4060
Title: Bibliografia przekładów literatury słowackiej w Polsce w 2014 roku
Authors: Buczek, Marta
Keywords: bibliografia; przekłady literatury słowackiej w Polsce; literatura słowacka w Polsce
Issue Date: 2015
Citation: Przekłady Literatur Słowiańskich T. 6, cz. 2 (2015), s. 153-154
Abstract: Bibliografia przekładów literatury słowackiej w Polsce w 2014 roku
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4060
ISSN: 1899-9417
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Buczek_Bibliografia_przekladow_literatury_slowackiej_w_Polsce.pdf443,94 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons