Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4066
Title: O znaczeniu prawa unijnego dla stanowienia i wykładni wewnętrznego prawa karnego materialnego
Authors: Hanc, Jakub
Keywords: prawo karne materialne; prawo unijne
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Nowakowska-Małusecka, I. Topa (red.), “Międzynarodowe i europejskie prawo karne : osiągnięcia, kierunki rozwoju, wyzwania” (s. 193-211). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Przedmiotem niniejszych rozważań, jest próba zwrócenia uwagi na kilka kluczowych problemów, jakie zachodzą obecnie w płaszczyznach prawa unijnego i prawa wewnętrznego państw członkowskich Unii Europejskiej. Z perspektywy wewnętrznego prawa karnego materialnego, w sposób szczególny uwydatnione zostanie zagadnienie harmonizacji oraz kwestia obowiązywania tzw. wykładni prounijnej".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4066
ISBN: 9788380124103
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hanc_O_znaczeniu_prawa_unijnego_dla_stanowienia.pdf359,78 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons