Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4096
Title: Rozwój gniazda słowotwórczego rdzenia „czar‑”
Authors: Grudnik, Krzysztof
Keywords: historia języka polskiego; semantyka; etymologia
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Rejter (red.), "Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 3 " (S. 25-35). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Assuming that the language evolution is tightly connected to mentality changes of its users, the article discusses the semantic development and pragmatic context of words deriving from the word formation sub‑entry from the root of czar‑. Contrasting romantic sources (Berwiński, Maciejowski) with modern interpretations (Reynolds, Janion), it illustrates interesting relations between a social role of gender and language vocabulary.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4096
ISBN: 9788322619216
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grudnik_rozwoj_gniazda_slowotworczego_rdzenia_czar.pdf393,05 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons