Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4104
Title: Czasowniki epistemiczne wyrażające przypuszczenie w polszczyźnie XVI–XVIII wieku
Authors: Knapik, Kinga
Keywords: język polski; historia języka polskiego; czasowniki epistemiczne; modalność
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Rejter (red.), "Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 3 " (S. 45-56). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The author intends to discuss only a small fragment of vocabulary naming man’s mental states, namely the verbs expressing hypothetical opinions, assumptions and speculations. A unit Somebody assumes that is in the centre of the semantic field. Within the field, the author places units whose criterial semantic features are in connotations of the verb to assume that and boil down to the paraphrase Somebody thinks that something is possible. The author also considers the phenomenon of meaning movement in lexical units of the semantic field.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4104
ISBN: 9788322619216
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Knapik_czasowniki_epistemiczne_wyrazajace_przypuszczenie.pdf395,69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons