Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4107
Tytuł: O kontrafakturach, missae parodiae i „wędrujących melodiach” w muzyce (nie tylko) dawnej
Autor: Szybowska, Antonina
Słowa kluczowe: motywy melodyczne; motywy rytmiczne; motywy harmoniczne; ewolucja; kultura muzyczna
Data wydania: 2006
Źródło: Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny, 2006, nr 10, s. 73-80
Abstrakt: Everyone knows the feeling when a stubborn melody doesn’t want to leave our mind. What’s more, we can “infect” other people with this “melodic virus”. Replication and evolution of melodic motives, rhythms and harmony is a deeply rooted part of European musical heritage. This is also an integral element of a composition technique. A phenomenon of “melodic replication” occurs in very complicated, intellectual works of famous composers and as a simple repetition of unchanged melodic motives in popular and folk songs.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4107
ISSN: 2081-397X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szybowska_O_kontrafakturach_missae_parodiae.pdf277 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons