Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4110
Title: O kontekstualności : rozważania na marginesie "Tekstów z ulicy"
Authors: Wężowicz-Ziółkowska, Dobrosława
Keywords: kontekstualność
Issue Date: 2004
Citation: Teksty z Ulicy. Zeszyt kulturoznawczy, 2004, nr 8, s. 5-8
Abstract: Przekonanie o możliwościach antropologicznej transgresji, o swoistej przeźroczystości, transparentności badacza, o możliwości spolegliwego przeniknięcia w interior i obiektywnego rozpoznania i opisu świata „Tam” dawno już w etnologii odeszły w niepamięć. Przynajmniej od czasu przenikliwych zamyśleń Claude’a Levi-Staussa (Smutek tropików, 1955) nad postrzeganiem zbliżających się obiektów i oddalonych syntez, a na pracach Jamesa Clifforda i Clifforda Geertza kończąc, świadomość złudności dawnych przeświadczeń na temat możliwości obiektywnego poznania Innego stała się nie tylko obowiązującą figurą etnologicznego dyskursu, ale także etnologicznej epistemologii
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4110
ISBN: 83-87248-10-X
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wezowicz_Ziolkowska_O_kontekstualnosci.pdf251,03 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons