Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4121
Title: Wprowadzenie
Authors: Fajfer-Kruczek, Ilona
Keywords: niepełnosprawni socjologia; Osoba niepełnosprawna w środowisku lokalnym; niepełnosprawni
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: I. Fajfer-Kruczek (red.), "Osoba niepełnosprawna w środowisku lokalnym i instytucjonalnym" (S. 9-10). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Series/Report no.: Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych T. 20 (1/2015);
Abstract: Składamy na ręce Czytelników kolejny numer czasopisma „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych” (1/2015, tom 20). Czasopismo, przekształcone z serii wydawniczej o tym samym tytule, nie zmieniło swojego interdyscyplinarnego charakteru. W niniejszym numerze zebrane i zaprezentowane zostały teksty podejmujące i uszczegóławiające jego temat przewodni – Osoba niepełnosprawna w środowisku lokalnym i instytucjonalnym. Kwestia dotycząca przestrzeni życia osób z niepełnosprawnością jest ciągle aktualna i intrygująca poznawczo. Szczególnie z uwagi na dynamiczny charakter tej przestrzeni zmiany polityczne, a tym samym prawne i organizacyjne, determinują kolejne, w sferze działań instytucji i w środowisku lokalnym. Stawiane są pytania o słuszność polityki społecznej, ochrony zdrowia i świadczeń, a także o rolę osób z niepełnosprawnością, jak i przedstawicieli różnych instytucji. Praktyczny wymiar sytuacji osób z niepełnosprawnością we własnym środowisku jest obszarem badań, jak i przestrzenią zmian – szansą na przyszłość.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4121
ISSN: 2391-9973
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fajfer_Kruczek_Wprowadzenie.pdf231,57 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons