Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4123
Tytuł: The demand versus support received by parents of disabled children exemplified by local activities in integrated primary school
Tytuł równoległy: Poczucie wsparcia otrzymywanego a oczekiwanego przez rodziców dzieci niepełnosprawnych na przykładzie działań lokalnych w szkole podstawowej
Autor: Wrona, Sylwia
Słowa kluczowe: early intervention; family; disability; support
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: I. Fajfer-Kruczek (red.), "Osoba niepełnosprawna w środowisku lokalnym i instytucjonalnym" (S. 81-90). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Nr Serii/Raportu: Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych T. 20 (1/2015);
Abstrakt: The aim of the study is to determine a space and process of support for parents of children with disabilities, as well as an indication of the neglected areas in the organization of early intervention in Poland. The characteristics of this space relates primarily to the place and role of people taking an active part in the process of support: parents and therapists and their relationship with a disabled child. Considerations revolve around descriptions of various models of assistance provided to families in the process of early intervention.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4123
ISSN: 2391-9973
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wrona_The_ demand_versus_support_received_by_parents.pdf274,06 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons