Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4156
Title: Praktyczny kurs wymowy angielskiej dla Polaków
Authors: Porzuczek, Andrzej
Rojczyk, Arkadiusz
Arabski, Janusz
Keywords: język angielski; wymowa w języku angielskim
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Wśród osób uczących (się) języków obcych panuje dość powszechne przekonanie, że nie należy przykładać zbyt wielkiej wagi do uczenia (się) wymowy, gdyż w większości przypadków i tak niemożliwe jest pozbycie się obcego akcentu, a przecież „chodzi tylko o to, żeby się porozumieć”. Ten słuszny skądinąd argument wzmacniany jest jeszcze równie słusznymi stwierdzeniami w rodzaju: „Odmian języka angielskiego jest tak wiele, że właściwie każdy Anglik czy Amerykanin mówi trochę inaczej, a jakoś potrafią się dogadać”, albo: „Skoro obecnie na świecie rodowici użytkownicy języka angielskiego stanowią mniejszość wśród wszystkich osób posługujących się tym językiem, to przestał on już być ich wyłączną własnością i mamy prawo do polskiego angielskiego, niemieckiego angielskiego i innych odmian narodowych”.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4156
ISBN: 9788322621448
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Porzuczek_Praktyczny_kurs_wymowy_angielskiej.pdf3,56 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons