Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4168
Title: Słowo wstępne
Authors: Gontarz, Beata
Keywords: zmienność procesów literackich; literatura; historia
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Gontarz, M. Krakowiak (red.), "Opowiedzieć historię : prace dedykowane profesorowi Stefanowi Zabierowskiemu" (S. 5-6). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Czytelnik otrzymuje prace literaturoznawców i kulturoznawców, którzy wskazują historycznie osadzone konteksty istotne dla konkretnych dzieł czy twórców, poddają opisowi modyfikowaną przez lata lub determinowaną określonym czasem recepcję utworów, wskazują na ideologie sterujące lub zasadniczo wpływające na problematykę twórczości współczesnych autorów, wreszcie poddają analizie zainteresowania pisarzy tradycyjnie rozumianą historią.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4168
ISBN: 9788322619124
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gontarz_Slowo_wstepne.pdf303,26 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons