Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4170
Title: Conradowskie echa w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego : biografia, historia i ideologia
Authors: Adamowicz-Pośpiech, Agnieszka
Keywords: Joseph Conrad; Gustaw Herling-Grudziński; biografia; historia
Issue Date: 2009
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Gontarz, M. Krakowiak (red.), "Opowiedzieć historię : prace dedykowane profesorowi Stefanowi Zabierowskiemu" (S. 27-44). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Herlingowe odczytania Conrada odnoszą się zarówno do jego dzieła, jak i biografii. Grudziński celowo szukał paraleli pomiędzy swoimi losami a dziejami potomka rodu Korzeniowskich herbu Nałęcz. Wspólne doświadczenie wygnania na północ Rosji, los emigranta, problemy językowe, a przede wszystkim system przyjętych wartości, to wszystko powodowało, iż autor Innego świata dostrzegał wiele analogii między swoją sytuacją a egzystencją Conrada. Ponadto Grudziński odnosił się pośrednio lub bezpośrednio do wybranych utworów rodaka, takich jak np. Tajfun, Lord Jim czy W oczach Zachodu, próbując krytycznie zinterpretować ich treść i/lub ocenić wartość artystyczną.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4170
ISBN: 9788322619124
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Adamowicz_Pospiech_Conradowskie_echa.pdf426,04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons