Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4192
Title: Ułańska szarża na czołgi : o micie kawalerii w "Lotnej" Andzreka Wajdy
Authors: Miczka, Tadeusz
Keywords: Andrzej Wajda; mit kawalerii
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Gontarz, M. Krakowiak (red.), "Opowiedzieć historię : prace dedykowane profesorowi Stefanowi Zabierowskiemu" (S. 173-186). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Film Lotna Andrzeja Wajdy z 1959 roku, zrealizowany na podstawie krótkiego opowiadania Wojciecha Żukrowskiego, napisanego zaraz po zakończeniu wojny, który zaliczany jest do dorobku tzw. polskiej szkoły filmowej (1956—1965), przełamującej dyktat estetyki socrealistycznej, podejmującej problematykę takich kompleksów narodowych jak klęska wrześniowa, Armia Krajowa, powstanie warszawskie i polemizującej z partyjną wersją polskiej historii, potwierdza ustalenia dokonane przez Zabierowskiego. Jest przykładem filmu pokonanego przez mit, nakręconego przez artystę, który chciał być jednocześnie strażnikiem i krytykiem mitu kawalerii.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4192
ISBN: 9788322619124
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Miczka_Ulanska_szarza_na_czolgi.pdf370,47 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons