Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4207
Title: A flight before light : some remarks on Levinas' phenomenology of Eros
Authors: Borkowska, Ewa
Keywords: literatura angielska; literatura amerykańska; erotyzm w literaturze
Issue Date: 1996
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: T. Rachwał, T. Sławek (red.). "Representations of the erotic" (S. 102 -107). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Artykuł jest fenomenologicznym ujęciem problematyki relacji z Innym, który nie jest przedmio­tem pożądania (zaspokojenia potrzeby), lecz celem pragnienia metafizycznego „wolnego od braku”, pragnienia, które zostaje zaspokojone w nieskończoności. Inny pobudza moje zatroskanie i odpowie­dzialność, nie jest częścią mnie, lecz indywidualnością całościową i jednostkową. Między mną a Innym istnieje różnica i nieskończona odległość, której nie sposób przekroczyć, ująć w pojęcia czy uchwycić intuicją. Można jej tylko pragnąć. Pragnienie Innego jest pragnieniem nieskończoności, które ujawnia się w momencie spotkania z Innym, a zatem jest to doświadczenie w sferze etycznej (Le­vinas), która wyprzedza doświadczenie ontologiczne (Heidegger); pragnienie nieskończoności jawi się bowiem jako bardziej źródłowe niż jakiekolw iek myślenie rozumujące. Relacja z Innym to akt bezinteresownej radości, rozkoszowania się, odczucie ciepła i prawdziwego zadomowienia się, gdzie rodzi się ruch ku światłu, które przyciąga człowieka, daje mu szczęścia i prawdziwe odczucie prin­cipium individuationis. Pragnienie drugiego zwraca się przede wszystkim ku twarzy kobiety, która o coś prosi i coś nakazuje, wzywając do kontaktu, zatroskania i odpowiedzialności.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4207
ISBN: 8322606672
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Borkowska_A_flight_before_light_some_remarks_on.pdf397,26 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons