Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4208
Title: A sentimental orgy : an erotic mischief in a sentimental journey
Authors: Nowak, Maciej
Keywords: literatura angielska; literatura amerykańska; erotyzm w literaturze
Issue Date: 1996
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: T. Rachwał, T. Sławek (red.). "Representations of the erotic" (S. 38-51). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Artykuł jest analizą Podróży sentymentalnej Sterne’a z punktu widzenia ukrytych w niej cie­nistych miejsc, w których cywilizowana postawa dobrze wychowanego dżentelmena ustępuje „orgiastycznym” nieomal obsesjom erotycznym. Rozumiejąc erotyzm, za Bataillem, jako opozycję kultu­rowo ukształtowanej użyteczności i zdrowego rozsądku, autor odczytuje powieść Sterne’a poprzez wyszukiwanie w niej „rekwizytów erotycznych”, przedmiotów, których status funkcjonalny nie jest dyktowany użytecznością pragmatyczną a których obecność w tekście świadczy o próbie uwolnie­nia erotycznej spontaniczności - tłumionej uwarunkowaniami kulturowych wymogów brytyjskiego dystansu wobec innych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4208
ISBN: 8322606672
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nowak_A_sentimental_orgy_an_erotic_mischief.pdf596,02 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons