Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4209
Title: Eroticism as transgressive sexuality : some reflections on body, death and sex
Authors: Zając, Marta
Keywords: literatura angielska; literatura amerykańska; erotyzm w literaturze
Issue Date: 1996
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: T. Rachwał, T. Sławek (red.). "Representations of the erotic" (S. 109-113). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Artykuł stanowi próbę odejścia od statycznego modelu ciała, które staje się „systemem energii”, „strukturą otwartą”. Model statyczny i dynamiczny - lub inaczej zachowawczy i ekspansywny - można także przenieść na rozważania nad seksualnością i śmiercią. W świetle tego modelu porno­grafia, jako kontrolowany, niekreatywny przepływ energii, stanowi zaprzeczenie estetyki i erotyki, która - w ujęciu Bataille’a - jest „komunikacją, otwarciem poprzez śmierć”.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4209
ISBN: 8322606672
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zajac_Eroticism_as_transgressive_sexuality.pdf356,14 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons