Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4210
Title: The letter of seduction
Authors: Nitka, Małgorzata
Keywords: literatura angielska; literatura amerykańska; erotyzm w literaturze
Issue Date: 1996
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: T. Rachwał, T. Sławek (red.). "Representations of the erotic" (S. 52-58). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Artykuł ukazuje związki między pisaniem, wymianą listów a uwodzeniem na tle osiemnasto­wiecznych tekstów epistolarnych, w głównej mierze zaś powieści Samuela Richardsona Clarissa. Za­leżności te są analizowane na podstawie derridiańskiej metafory hymen oraz studium uwodzenia do­konanego przez Jeana Baudrillarda. Początkiem, a jednocześnie punktem krytycznym, uwodzenia jest moment odpowiedzi na list, moment, w którym zostaje przełamany opór pisma, i który stanowi tym samym nieuchronną zapowiedź aktu defloracji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4210
ISBN: 8322606672
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nitka_The_letter_of_seduction.pdf410,49 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons