Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4217
Tytuł: Czy ponowoczesność potrzebuje utopii?
Autor: Ponikowska-Cichoń, Katarzyna
Słowa kluczowe: utopia; heterotopia; fluid modernity; community; changes
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: G. Libor, M. Michalska (red.), "Wieloproblemowość - wybrane aspekty ponowoczesności" (S. 137-147). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Katarzyna Ponikowska‑Cichoń confronts a classic notion of utopia, both an escapist one, dreaming about the past and calling for its restitution and a heroic one referring to the past (referring to both the past and the future), activating both individuals and masses with a modern (postmodern) way of functioning a utopian thinking. The author, claiming bankruptcy of all ideologies in the period of fluid post‑modernity, at the same time is against dissociating oneself from the category of utopia. She proves that the need to change the world for better still accompanies people and considers an exemplification of reviving religious communities or ecological movements. As Ponikowska‑Cichoń claims, utopias are still present in reality, following the Foucault’s heterotopia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4217
ISBN: 978-83-226-2257-5
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Ponikowska-Cichon_Czy_ponowoczesnosc_ potrzebuje_utopii.pdf363,23 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons