Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4222
Title: Sounding the limits of eroticism in Chaucer' s "The Prioress' s Tale"
Authors: Wicher, Andrzej
Keywords: literatura angielska; literatura amerykańska; erotyzm w literaturze
Issue Date: 1996
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: T. Rachwał, T. Sławek (red.), "Representations of the erotic" (S. 29-37). Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Artykuł ten podejmuje kilka problemów związanych z interpretacją Opowieści Przeoryszy, która należy do gatunku znanego jako „żywoty świętych” . Sama Przeorysza jest przedstawiona w „Prologu głównym” do Opowieści kanterberyjskich jako wysoce zalotna kobieta, która jedynie częściowo skrywa swoje wdzięki pod zakonnym habitem. Z analizy Opowieści Przeoryszy wynika przede wszystkim, że utwór ten, podobnie jak i opis Przeoryszy z „Prologu głównego”, zawiera wiele ukrytych motywów i aluzji o charakterze erotycznym, które oczywiście nie podważają jego, zasadniczo dewocyjnego, charakteru. Erotyzm Opowieści Przeoryszy jest ściśle związany z, centralną dla tego utworu, tematyką dziewictwa i śmierci, ulegając dzięki temu daleko idącej sublimacji. Uderzające są równocześnie analogie, częściowo prześledzone w niniejszym artykule, między czternastowiecznym utworem Chaucera a starożytnymi mitami i schematami baśniowymi, przenależnymi do tak dobrze znanych opowieści jak Śpiąca królewna czy Królewna Śnieżka. Baśnie te, jak już wielu krytyków zauważyło, zawierają również, mniej lub bardziej zakamuflowane, elementy erotyczne, w których motyw utraty dziewictwa jest ściśle związany, podobnie jak w Opowieści Przeoryszy, z motywem śmierci lub pozornej śmierci. Autor wspiera swoje wnioski pracami B. Bettelheima, S. Thompsona i W. W. Skeata, jak również stara się umieścić interesujące go aspekty Opowieści Przeoryszy w szerszym kontekście Opowieści kanterberyjskich.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4222
ISBN: 8322606672
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wicher_Sounding_the_limits_of_erotism.pdf488,09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons