Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4223
Title: "Sunny flocks" and the "hollow pit": Blake's "Book of Thel" and a question of sexuality
Authors: Sławek, Tadeusz
Keywords: literatura angielska; literatura amerykańska; erotyzm w literaturze
Issue Date: 1996
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: T. Rachwał, T. Sławek (red.), "Representations of the erotic" (S. 59-85). Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Artykuł stanowi analizę topografii poematu Księga Thel Williama Blake'a w kontekście jej roli w uwolnieniu pożądania poprzez bliskość śmierci. Poprzez odejście od zieleni słonecznej łąki i decyzję eksploracji sfery śmierci Thel odchodzi od ludzkości, zarazem pozbawiając się niejako własnego głosu, który dochodzi do niej z jej grobu. Blake dokonuje w swym wierszu pewnej „korekty” tezy Foucaulta dotyczącej wymogu, aby seks mówił prawdę o nas samych. W wersji Blake’a pożądanie dotyczy prawdy, lecz fundamentalną część prawdy pożądania stanowa jego „nieprawda”. Pożądanie uaktywnia ciało, zarazem dystansując się od niego; wyrzeczenie się energii ciała i poddanie się schematom praktyk erotycznych prowadzą do przemiany głosu w nieartykułowany okrzyk (shriek), w którym wyraża się zarówno fascynacja jak i rozczarowanie pożądaniem, które nie odsłania nam po prostu prawdy o nas, lecz odsłaniając, równocześnie ją przesłania.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4223
ISBN: 8322606672
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slawek_Sunny_flocks_and_the_hollow_pit.pdf1,13 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons